Historie

Historie

Borotínské arboretum se začalo budovat počátkem osmdesátých let. Na místě po přestárlém znárodněném sadu vzniká postupně matečnice rostlin v parkové úpravě. Zahradníci JZD zde vybudovali a vysázeli vzorkovnici rostlin, ukázky zahrad, alpina s jezírky, pavilon se střešní zahradou, japonskou, čínskou zahradu apod. To vše sloužilo jako názorná ukázka okrasného materiálu a různých způsobů výsadby. Arboretum se stalo známým a hojně navštěvovaným areálem.
Snad to bylo příčinou, že se o ně hned po revoluci začali zajímat dědicové pozemku. Tato restituce byla velmi nešťastná, nový majitel situaci nezvládl a arboretum opustil. To zůstalo delší dobu bez ošetření a velice utrpělo. Bylo téměř zničeno.